Messidele korraldatavate reiside tellimistingimused

Küsi nõu ja pakkumist
reisikonsultandilt

  Reis

  Teade

  Nimi (nõutav)

  E-post (nõutav)

  Telefon (nõutav)

  Soovin ka kindlustust

  Reisibüroo KAROL poolt messidele korraldatavate reiside tellimistingimused

  (AS Karol juhataja korraldus nr. 2, 17.01.2016.a.)

  I Tellimine ja tasumine

  I-1. Messipaketi tellimine toimub messikülastusankeedi kirjaliku või suulise (telefonitsi) täitmise teel ja broneerimistasu või kogu messipaketi (vt punkt I-2) tasumisega ja reisiks vajalike dokumentide esitamisega. Reisibüroo ja kliendi vahel võivad vastastikusel kokkuleppel olla ka teistsugused messipaketi tellimise tingimused.

  I-2. Messireiside müük

  I-2.1. Reisi hinnas sisalduvad vaid need teenused, mis on sellistena reisiprogrammis loetletud.

  I-2.2. Reeglina on arvestatud majutusega 2-kohalistes tubades. Kui üksik klient tellib sellise reisi ja talle ei leita majutuse planeerimisel toakaaslast, peab tellija olema valmis tasuma üksikmajutusega seotud lisakulutused.

  I-2.3. Reisipaketi tellimisel hiljem, kui 61 päeva enne reisi algust, tasutakse kogu reisi maksumus koheselt.

  I-2.4. Reisipaketi tellimisel varem, kui 61 päeva võib tasumine toimuda kahes osas. Esmalt makstakse sisse broneerimistasu 300 eurot 50% reisipaketi maksumusest reisija kohta. Ülejäänud maksumus tuleb tasuda hiljemalt 60 päeva enne reisi algust.

  I-2.5. Punktides 2.3 ja 2.4 mainituist erinevate maksetähtaegade puhul informeeritakse tellijat sellest eraldi.

  II Vastutus

  II-1. Reisibüroo KAROL vastutab tellimuste täitmisel temast sõltuvate asjaolude, nagu vajalike dokumentide vormistamise tähtaegadest kinnipidamine ning korrektsuse eest. Karoli süül tekitatud kahjud korvatakse kliendile.

  II-2. KAROL ei kanna vastutust:

  II-2.1. Sõltumatute asjaolude, nagu loodusõnnetused, sõjad ja muud poliitilised kokkupõrked, külastatava riigi seadusandlikud aktid, vargused jmt. puhul.

  II-2.2 Tellija poolt valede või puudulike andmete esitamisest tekkinud viivituste või ka samal põhjusel tellimuse täitmata jäämisel.

  II-2.3. KAROL-i poolt vahendatavate firmade tegevuse tulemusena tekkinud kahjude eest. Nimetatud juhul on KAROL-il kohustus abistada klienti tekkinud kahjude hüvitamise nõudel.

  II-2.4. Tellija poolt tehtud programmiväliste kulutuste eest.

  II-2.5. Transpordivahendist mahajäämise eest ümberistumisel, kui eelnev transpordivahend ei jõua õigeks ajaks sihtpunkti. Selleks soovitame teha vastavatasemeline reisikindlustus.

  II-3. Juhul, kui kliendi poolt Karolist tellitud reisi ei toimu messi ärajäämise tõttu, sõlmitakse kliendiga olenevalt situatsioonist täiendav lepe, eesmärgiga tagastada kogu reisi maksumus. Alati ei ole see võimalik.

  III Muudatused hindades või reisi tähtaegades

  III-1. Reisikorraldajatel on õigus muuta reisiprogrammi või selle elemente, kui muudatused on tingitud külastatava riigi tingimustest või muudest sõltumatuist asjaoludest. Muudatustest teavitatakse koheselt klienti.

  III-2. Reisikorraldajatel on õigus muuta reisi hinda, kui hinnamuutuse põhjus ei sõltu reisikorraldajast:

  III-2.1. Kehtestatakse uusi või muudetakse olemasolevaid reisi puutuvaid makse.

  III-2.2. Muutuvad oluliselt valuutakursid.

  III-2.3. Tõstetakse transpordivahendite sõidupiletite hinda.

  III-2.4. Toimub mõni muu reisi maksumuse muudatus, mida ei saanud ette näha.

  IV-1. Reisibürool Karol on õigus asendada tellimuslennud liinilendudega kui reisile on kogunenud vähem reisijaid kui nõutav tellimuslennu toimumiseks.

  IV Messipakettide tellimuste muutmine ja annulleerimine

  IV-1. KAROL-i poolt vahendatavate reisi-, majutus-, transpordi- ja kindlustusfirmade teenustest loobumise või tellimuste muutmise puhul toimub nende maksumuse tagastamine või muude lisakulude arvestamine vastavalt nende firmade reeglitele.

  IV-2. KAROL-i annulleerimistingimused sõltuvalt reisi alguseni jäänud ajast:

  Tagastamisele ei kuulu broneerimistasu 50% reisipaketi maksumusest reisija kohta.

  Kui reisini on jäänud alla 60 päeva, siis reisipaketi maksumus tagastamisele ei kuulu.

  IV-3. Kõikide kulutusi nõudvate muudatuste puhul arvestatakse hinnale juurde KAROL-i bürookuludeks 2% tellimuse maksumusest.

  IV-4. Klient esitab reisiteenuse annulleerimiseks kirjaliku taotluse, milles peavad sisalduma:

  1) tellimuse eest tasumiseks väljastatud arve number

  2) taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri

  3) millist osa tellimusest annulleerida

  IV-5. Taotluse (mitte)rahuldamise kinnitab AS Karol juhataja oma korraldusega, milles on näidatud taotlejale välja makstav summa, 7 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist.

  V Viisateenused

  V-1. Kui tellimus sisaldab viisataotlust, juhime tähelepanu sellele, et KAROL ei saa võtta endale mingit vastutust viisa väljastamise eest: see on välisriikide saatkondade kompetentsis. Viisateenuste normaalsed tähtajad on nn. “saatkonna aeg” pluss 1 tööpäev. Juhul, kui klient soovib saada viisat nimetatud tähtaegadest kiiremini, on võimalik tellida kiirteenus vastavalt KAROL-i hinnakirjale. Seejuures palume silmas pidada, et viisa kiirem vormistamine sõltub täielikult saatkonnatöötajate vastutulelikkusest.

  V-2. Kui saatkond ei väljasta kliendile viisat või kui klient loobub viisataotlusest peale dokumentide saatkonda viimist, siis tagasimaksu ei tehta.

  VI Leping

  Tarbija poolne kirjalik või suuline tellimuse aktsepteerimine ning Reisibüroo Karol töötaja poolt selle põhjal väljastatud tellimuse kinnitus või arve kujutab endast lepingut kliendi ja reisibüroo Karol vahel. Kliendi poolt lepingu füüsiline allkirjastamine ei ole seejuures vajalik. Tellitud reisipaketi dokumendid väljastame kokkulepitud ajal peale arve tasumist.

  Messi otsing

  Esindame Stockholmi messe Eestis, Lätis ja Leedus

  Broneeri ekspositsioonipind siit!

  Esindame RX (endine Reed Exhibitions) messe Eestis, Lätis ja Leedus

  Broneeri ekspositsioonipind siit!

  Esindame IFP Group’i messe Eestis, Lätis ja Leedus

  Broneeri ekspositsioonipind siit!

  Üle maailma toimuvad konverentsid

  Konverentside ja messide otsingumootorid

  Spordiürituste ja kontsertide piletid üle kogu maailma

  Vaata lähemalt