Viisainfo | Venemaa

Küsi nõu ja pakkumist
reisikonsultandilt

Reis

Teade

Nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Telefon (nõutav)

Soovin ka kindlustust

Vene Föderatsiooni viisad

1. Eesti kodaniku pass

Eesti kodanik peab Venemaale reisimiseks taotlema viisat, viisa taotlemiseks on vajalik reisikindlustustuse olemasolu.

Kõik Venemaale reisivad välismaalased peavad täitma inglise või vene keeles migratsioonikaardi. Kaardid on saadaval piiripunktides. Täidetud kaarti tuleb endaga kogu aeg kaasas kanda. Kaarti vajate maale sisenemisel ning oma Venemaal viibimisest teavitamisel (end. ajutise viibimise registreerimine). Lahkumisel võetakse kaart piirivalveametniku poolt ära.

NB! Välisministeerium ei soovita külastada Tššetššeeni Vabariiki, Inguššeetiat ja Dagestani. Ettevaatlik tuleks olla Kabardi-Balkaaria, Adõgee Vabariigis ja Põhja-Osseetias.

Teatud Vene Föderatsiooni piirkonnad ja linnad on välismaalastele suletud, nende piirkondade külastamiseks tuleb eelnevalt hankida vastavailt ametivõimudelt eriluba.

Venemaa viisade hinnakiri Eesti kodanikele (22.03.2017 seisuga):

 1. Turismiviisa, kehtivus kuni 2 nädalat
  15 päeva jooksul: 78 €
 2. Äriviisad ilma oma kutseta
  1) 1- ja 2-kordne viisa kuni 3 kuuks:
  15 päeva jooksul: 110 €
  2) Mitmekordne viisa 12 kuuks, maks. 1 aasta vältel kasutatud viisa olemasolul:
  15 päeva jooksul: 105 €
  3) Äriviisa 12 kuuks, eelneva viisa olemasoluta:
  45 päeva jooksul: 130 €

Viisa saamiseks vajalikud dokumendid:

 • Pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale viisa lõppu ning milles on vähemalt 3 vaba viisalehekülge
 • Ankeedi jaoks vajalikud andmed: reisija täpne sünnikoht, elukoht, kontakttelefoni number, töökoht ja amet, töökoha aadress, naisterahvastel neiupõlve perekonnanimi
 • Valge taustaga värviline dokumendifoto suurusega 3,5 x 4,5 cm, tehtud viimase 6 kuu jooksul.
 • Tervisekindlustus kogu viisa perioodiks, kindlustuskaitse suurus peab olema vähemalt 30 000 eurot, kindlustusperiood peab katma kogu viisa kehtivuse aja.
 • NB! Sõites Valgevenesse läbi Moskva, on Venemaa transiitviisa igal juhul vajalik!

Vene Föderatsiooni Suursaatkond
Pikk 19, Tallinn/Eesti Vabariik
Tel: +372 646 4175, +372 646 4169
Faks: + 372 646 41 30
Kodulehekülg: http://estonia.mid.ru/web/estonia_ee/vene-saatkond

Välismaalaste ja kodakondsuseta isikute migratsiooniarvestuse seadus.
Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma viibimisest teavitada kohalikku migratsiooniameti üksust. Välismaalane, kes viibib riigis alaliselt, peab oma ajutisest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniameti üksust, kui ta viibib seal üle 7 tööpäeva.

Kui välismaalane peatub Venemaal olles hotellis, sanatooriumis või muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohalikku migratsiooniteenistuse üksust teavitama nimetatud majutusasutus. Sellisel juhul teavitatakse välismaalase viibimisest Venemaal ka juhul, kui isik viibib Venemaal alla 7 päeva.

Kui välismaalane ei ela hotellis ega muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohaliku migratsiooniteenistuse üksust teavitama kutsuja. Selleks tuleb kutsujale esitada reisidokument, viisa ning migratsioonikaart. Kutsujaks võib olla ükskõik milline Vene kodanik või juriidiline isik. Kutsuja täidab vormikohase ankeedi ning esitab selle välismaalase saabumisest 7 tööpäeva jooksul kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saadab sinna kohaliku postiasutuse kaudu.

Kui kutsuja ei saa mõjuvatel põhjustel ise välismaalase saabumisest teavitada, võib välismaalane ise oma saabumisest teavitada kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saata kohaliku postiasutuse kaudu, lisades selleks kutsuja kirjaliku nõusoleku.

Kohalik migratsiooniteenistuse üksus või postiasutus kontrollivad ankeedi täitmise õigsust ning teevad koheselt ankeedi ärarebitavale osale märke teate vastuvõtmise kohta. See märge ankeedi ärarebitaval osal on kinnituseks, et välismaalane on täitnud kohustuse teavitada enda Venemaale saabumisest tema arvele võtmiseks. Märkega ankeedi osa jääb kuni välismaalase riigist lahkumiseni välismaalasele, mida tuleb koos passi või passi koopiaga ja migratsioonikaardiga endaga alati kaasas kanda.

Välismaalase riigist lahkudes tuleb kätte jäänud ankeedi osa anda kutsujale, kes on kohustatud selle viima kohalikku migratsiooniteenistuse üksusse, et välismaalane arvelt maha võetaks.

Sellega seoses annab VF Välisministeerium välisriigi kodanikele riigis viibimise registreerimiseks järgmisi soovitusi: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/C952E5476E3A4D8CC32572620045068B

Lisainfo: www.vm.ee

2. Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis

Viisavaba kuni 90 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast.
Vajalikud dokumendid:

 • pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
 • kehtiv elamisluba Eestis (originaal)
 • tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
 • piisavad rahalised vahendid

3. Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis

Viisavaba kuni 90 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast.
Vajalikud dokumendid:

 • pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
 • kehtiv elamisluba Eestis (originaal)
 • tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
 • piisavad rahalised vahendid

Messi otsing

Esindame Stockholmi messe Eestis, Lätis ja Leedus

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Esindame Reed Exhibitions messe Eestis, Lätis ja Leedus

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Esindame IFP Group’i messe Eestis, Lätis ja Leedus

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Esindame Las Vegase messi Balti- ja Põhjamaades

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Üle maailma toimuvad konverentsid

Konverentside ja messide otsingumootorid